Schadebeheer

Vlotte integratie schadegeval per voertuig

Datum schadegeval

Tijdstip

Naam van de bestuurder van de wagen + bestuurder die schade veroorzaakt heeft

Aard van de schade

Aansprakelijkheid

Status (bv. Expert aangesteld, in herstelling, hersteld, ...)

Gewonden (ja/nee) + tekstuele omschrijving hiervan

Getuigen (ja/nee) + wie

Verzekeringsgegevens

Briefwisseling

Type schade (glas/ koetswerk/ motor, ...)

Onderneming die herstelling uitvoert

Documentenbeheer

PV's

Expertiseverslagen

Briefwisseling

Aanrijdingsformulier

...

Wagenparkbeheer aanrijdingform

Heeft u interesse of nood aan een (nieuwe) software voor uw wagenparkbeheer? Aarzel dan niet om ons te contacteren via het formulier.